Home
Bijles

Bijles

Het is momenteel helaas alleen mogelijk om uw kind in te schrijven voor bijlessen tijdens schooltijd. Buiten schooltijd zit de praktijk op dit moment vol. U kunt uw kind wel op de wachtlijst laten plaatsen door een mail te sturen via de contact pagina.

Algemeen
De lessen vinden plaats in de praktijk. Deze is op loopafstand van station Almere Centrum. In overleg met de school, kan de begeleiding ook tijdens schooltijd plaatsvinden. Met name in het Speciaal Onderwijs is hier soms ruimte voor. 

Samen met de leerling wordt gezocht naar een vaste tijd per week waarop de lessen kunnen plaatsvinden. Er kan ook gekozen worden voor, op vaste momenten, meerdere lessen per week. Het is eveneens mogelijk om sporadisch extra lessen in te plannen, bijvoorbeeld vlak voor een toets.

De lessen vinden individueel plaats. Dit is een bewuste keuze. Als orthopedagoog ben ik van mening dat elke leerling een eerlijke kans binnen het onderwijs verdient. Om de kans op verbetering in de prestaties van de leerling én de kans dat de leerling het vak ook leuk(er) gaat vinden te vergroten, is individuele begeleiding en een individuele benadering naar mijn mening van uiterst belang. Elk kind en elke jongere is en leert immers anders en iedereen heeft daardoor een eigen aanpak nodig.

Basisscholieren en Speciaal Onderwijs
Aan basisscholieren wordt bijles gegeven in alle vakken. Hetzelfde geldt voor leerlingen uit het speciaal onderwijs. Indien mogelijk wordt met de leerkracht van de leerling overlegd en kan de school materiaal aanbieden om mee te werken.

Middelbare scholieren
Aan middelbare scholieren wordt vooralsnog vrijwel alleen wiskunde gegeven. Dit geldt voor alle leerjaren van VMBO, VMBO-TL, de onderbouw van Havo, VWO en Gymnasium en wiskunde A in de bovenbouw van deze leerjaren. Op verzoek kunnen andere vakken ook worden gegeven.